Aktualności

Barwniki bliskiej podczerwieni pochłaniają światło w obszarze bliskiej podczerwieni 700-2000 nm. Ich intensywna absorpcja zwykle pochodzi z przeniesienia ładunku organicznego barwnika lub kompleksu metali.

Do materiałów o absorpcji bliskiej podczerwieni należą barwniki cyjaninowe o wydłużonej polimetinie, barwniki ftalocyjaninowe z metalowym środkiem glinu lub cynku, barwniki naftalocyjaninowe, kompleksy niklowo-ditiolenowe o kwadratowej geometrii, barwniki skwarnikowe, analogi chinonowe, związki diimoniowe i pochodne azowe.

Zastosowania wykorzystujące te barwniki organiczne obejmują oznaczenia zabezpieczające, litografię, optyczne nośniki zapisu i filtry optyczne. Proces indukowany laserem wymaga barwników w bliskiej podczerwieni o czułej absorpcji dłuższej niż 700 nm, dużej rozpuszczalności odpowiednich rozpuszczalników organicznych i doskonałej odporności na ciepło.

In aby zwiększyć efektywność konwersji energii organicznego ogniwa słonecznego, wymagane są wydajne barwniki bliskiej podczerwieni, ponieważ światło słoneczne zawiera światło bliskiej podczerwieni.

Ponadto oczekuje się, że barwniki w bliskiej podczerwieni będą biomateriałami do chemioterapii i obrazowania głębokich tkanek in vivo dzięki wykorzystaniu zjawisk luminescencyjnych w obszarze bliskiej podczerwieni.


Czas postu: Sty-25-2021